Min blog


Det viktigaste är familjens hälsa och motion har en stor roll i vår familjs välmående. Vi simmar, joggar, och tränar yoga. Jag är mamma till en dotter som spelar fotboll, samt fru till en man som spelar ishockey. Ibland förundras jag över den föga mängden täckta arenor och de krävande tidpunkterna för träningar inte minst bland vuxna hockeyspelare....

I mitt arbete som disponent i olika bostadsfastigheter, ser jag varje dag hur viktigt boende är för människan. Boende är betydelsefullt i alla livsskeden och har betonats under det gångna pandemiåret.

År 2019 grundade aktiva medborgare i norra Esbo föreningen Pro Rödskog rf. Föreningen etablerades i ett syfte att rädda Rödskogs gamla skolbyggnad. Planen är att köpa den gamla skolbyggnaden av Esbo stad under våren 2021. Önskan är att fastigheten i framtiden skall fungera som ett gemensamt byahus för invånarna i norra Esbo med utrymme för ungdomar...