Blog: Boende och byggande i Esbo

03/02/2021

I mitt arbete som disponent i olika bostadsfastigheter, ser jag varje dag hur viktigt boende är för människan. Boende är betydelsefullt i alla livsskeden och har betonats under det gångna pandemiåret.

Esbo lockar till sig som en naturnära och trivsam bostadsmiljö. Det är lätt att flytta hit från vilken del av Finland som helst, emedan Esbo bjuder på bostadscentrum, havsnära orter och skogsmiljöer. Det är energieffektivt att bygga tätt, men även tätbyggd stadsplanering kan förverkligas till en trivsam helhet. Så har man inte handlat under senaste tider enligt min åsikt. Det komplementerande byggandet har liknat främst ett lapptäcke. Konstruktionerna har varit för höga, separata och även fula. Planerna för nya bostadsområden är tråkiga.

Det skulle vara gynnsamt att finna ett personligt sätt att bygga i Esbo. Kanske i likhet med de trädgårdsliknande konstruktionerna som Hagalund i tiden blev internationellt känt för. Man kunde även tillämpa teman från den klassiska europeiska stadsplaneringen.

Inom byggnadsplaneringen borde blicken riktas i framtiden och planerna förverkligas genom att övergripande utnyttja jordvärme. Samtidigt som bostadsområden utvecklas, bör man sköta om tryggheten på farlederna. Detta har tyvärr inte skett i norra Esbo.

Tornhus passar inte på alla orter - inte heller i Esbo. Beslutsfattningen inom stadsplaneringen borde överlag göras på ett sätt, som är tillfredsställande även efter årtionden.