Blog: Ett byahus av Rödskogs gamla byskola

02/03/2021

År 2019 grundade aktiva medborgare i norra Esbo föreningen Pro Rödskog rf. Föreningen etablerades i ett syfte att rädda Rödskogs gamla skolbyggnad. Planen är att köpa den gamla skolbyggnaden av Esbo stad under våren 2021. Önskan är att fastigheten i framtiden skall fungera som ett gemensamt byahus för invånarna i norra Esbo med utrymme för ungdomar och föreningar och verksamhet såsom idrott, konst och handarbete. Jag har varit med i styrelsen i Pro Rödskog rf sedan den grundades och önskar att den gamla traditionella skolbyggnaden kommer att erbjuda långvarig och trivsam verksamhet för byborna. 

Rödskogs gamla skolbyggnad sett från ängen.