Välfärd genom hela livet

01/04/2022
Befolkningen i Finland åldras i ökande takt och därför bör vi säkerställa att välfärdstjänsterna fungerar, framför allt för de äldre. Min egen far tillhör de lyckliga få som kan klassas för ‘superseniorer’ som klarar av boka de tjänster han behöver digitalt via telefon eller dator, men för många i samma åldersgrupp kan detta vara väldigt utmanande. Vid sidan av digitala tjänster ska det alltid vara möjligt att tillhandahålla sjukvård och hemtjänst som en lokal service för de äldre. Västra Nyland bör också införa egenläkare, särskilt för de äldre invånarna. Långvariga kundrelationer med förtrogenhet är fördelaktigt för bägge parter, inte minst genom att öka patientsäkerheten.