Vi måste fortsätta satsa på ungas välmående

01/04/2022
De ungas välmående har minskat under coronapandemin, men det fanns problem redan innan coronan slog till. Vi måste se till att unga även i fortsättningen har tillgång till skolkurator och sjukskötare i anslutning till skolan. Liksom alla människor, behöver även unga människor ha tillgång till mentalvårdstjänster med låg tröskel. Detta kan förverkligas genom att låta mentalsjukvårdare ha mottagning både i skolor och i välfärdsområdets hälsovård. En ung person som är marginaliserad eller sjuk är inte något som endast berör den unga — det är en tragedi för hela samhället.