NINA SIIVOLA

667
VÄLFÄRDSOMRÅDESVAL 

Om mig       Blog        Ta kontakt

Välfärdsområdesval handlar om hur social- och hälsovården skall organiseras på ett kvalitativt, säkert och kostnadseffektivt sätt i framtiden. I de nya välfärdsområdena har vi en unik möjlighet att omskapa social- och hälsovårdens servicestrategi, samt de sätt med vilka vi förverkligar den.

Välfärdsområdes nya fullmäktige kommer att ta ställning till vad närservice innebär i framtiden. Det behövs nya former av mobila tjänster, till exempel i form av bussar med hälso- och socialtjänster. Genom dylika mobila tjänster kan man ge högkvalitativ expertservice även till de som bor på välfärdsområdets småorter. I Västra Nyland önskar jag införa ett egenläkarsystem och att bristen på läkare och sjuksköterskor åtgärdas. IT-, fastighets- och administrativa kostnader bör minimeras och inköp in bör centraliseras så att de genererar besparingar.

Jag är en aktiv esbobo som jobbar med utveckling av disponenttjänster. Inom kommunalpolitiken fungerar jag som reservledamot i Esbo fullmäktige och deltar i arbetsgruppen Ett Hållbart Esbo. Jag ser på samhället dels ur mina tonåringars synvinkel, dels från min 86-årige pappas perspektiv, men också som en skattebetalare i Esbo.

Rättvisa är en känsla jag alltid bär med mig och som jag strävar till i alla mina handlingar. Jag är van vid att förhandla även i tuffa situationer i arbetslivet i Finland och utomlands. Jag tror på att förbinda sig till och engagera sig i ärenden samt på att vara resonlig och lyssna på den andra parten för att uppnå bästa resultat.

De ungas välmående har minskat under coronapandemin, men det fanns problem redan innan coronan slog till. Vi måste se till att unga även i fortsättningen har tillgång till skolkurator och sjukskötare i anslutning till skolan. Liksom alla människor, behöver även unga människor ha tillgång till mentalvårdstjänster med låg tröskel. Detta kan...

Befolkningen i Finland åldras i ökande takt och därför bör vi säkerställa att välfärdstjänsterna fungerar, framför allt för de äldre. Min egen far tillhör de lyckliga få som kan klassas för ‘superseniorer’ som klarar av boka de tjänster han behöver digitalt via telefon eller dator, men för många i samma åldersgrupp kan detta vara väldigt utmanande....

Det viktigaste är familjens hälsa och motion har en stor roll i vår familjs välmående. Vi simmar, joggar, och tränar yoga. Jag är mamma till en dotter som spelar fotboll, samt fru till en man som spelar ishockey. Ibland förundras jag över den föga mängden täckta arenor och de krävande tidpunkterna för träningar inte minst bland vuxna hockeyspelare....