NINA SIIVOLA

LÅT OSS BEHÅLLA LYSKRAFTEN I ESBO

Om mig       Blog        Ta kontakt

Jag ställde upp i kommunalvalet 2021 och fick över 200 röster - tackar alla så hjärtligt för förtroendet. Detta är min första erfarenhet inom politiken. Välkommen att ta del av mina tankar. 

Jag har bott på olika orter i Esbo i drygt tjugo år och bor för närvarande i Grundbacka i norra Esbo. Jag flyttade till Esbo centrum från Åbo år 1993 och under åren har jag även bott i Helsingfors, Rom, Zürich och Florida - men lyckligast känner jag mig i Esbo.

Jag brinner speciellt för barns och ungdomars välbefinnande, för ett jämlikt värdeliberalt samhälle, för vikten i arbete och företagsamhet samt för en hållbar utveckling. På basen av dessa värderingar känns det rätt att välja SFP.

Det är fint att man i Esbo satsar på välmåendet bland barn och ungdomar. Det vore kortsynt att göra besparningar genom att minska antalet skolor eller öka antalet elever i skolklasserna. Närskoleprincipen är en bra grundsats och den skall inte rubbas genom att nedlägga skolor på basen av kostnadsfrågor. Det är bra att även de yngsta skoleleverna i Esbo skall få färdas till skolan självständigt och tryggt. Det svenskspråkiga skolnätverket skall förbli tillräckligt omfattande och därmed skall skolresorna inte bli längre än de nuvarande.

Jag har deltagit aktivt i kampen för att bevara verksamheten i Rödskogs skola sedan dess 2012 och nu känns det skönt att se att skolan är större än nånsin förut. Fler och fler barnfamiljer flyttar till nejden efter den idylliska byaskolan.

Betydelsen i arbete och stödet i företagsamhet är nycklarna till kommunens och hela samhällets utveckling samt ekonomiska balans. Det skall alltid vara ekonomiskt lönsamt att arbeta och jag tror att själva arbetandet bär människan genom livet.

Rättvisa är en känsla jag alltid bär med mig och som jag strävar till i alla mina handlingar. Jag är van vid att förhandla även i tuffa situationer i arbetslivet i Finland och utomlands. Jag tror på att förbinda sig till och engagera sig i ärenden samt på att vara resonlig och lyssna på den andra parten för att uppnå bästa resultat.

Det viktigaste är familjens hälsa och motion har en stor roll i vår familjs välmående. Vi simmar, joggar, och tränar yoga. Jag är mamma till en dotter som spelar fotboll, samt fru till en man som spelar ishockey. Ibland förundras jag över den föga mängden täckta arenor och de krävande tidpunkterna för träningar inte minst bland vuxna hockeyspelare....

I mitt arbete som disponent i olika bostadsfastigheter, ser jag varje dag hur viktigt boende är för människan. Boende är betydelsefullt i alla livsskeden och har betonats under det gångna pandemiåret.

År 2019 grundade aktiva medborgare i norra Esbo föreningen Pro Rödskog rf. Föreningen etablerades i ett syfte att rädda Rödskogs gamla skolbyggnad. Planen är att köpa den gamla skolbyggnaden av Esbo stad under våren 2021. Önskan är att fastigheten i framtiden skall fungera som ett gemensamt byahus för invånarna i norra Esbo med utrymme för ungdomar...